Schema

Ht -17 Schema TTA611

 

Kursplan

Kursplan TTA611 (224 Kb)

 

Kursbeskrivning med litteratur och betygskriterier

Kursbeskriv., betyg litt. TTA611 Undertextning (146 Kb)