Schema

Vt -17 Schema TTA606

 

Kursplan

Kursplan, se utbildningskatalogen: Fackspråk och terminologi

 

Kursbeskrivning med litteratur och betygskriterier

Kursbeskrivning med betyg och litteratur kommer.

 Kursbeskriv. med betyg, litteratur TTA606 Fackspråk och terminologi (347 Kb)