Utbildning

Utmana dig själv i vår. Sök senast 15 oktober
Studenter i olika tolksituationer.
  Elisabet Tiselius. Foto: Eva Dalin

  Stockholms universitet satsar mer på kvalificerad tolkutbildning – står utanför regeringens satsning

  Sverige har för få och dåligt utbildade tolkar. Bristen på tolkar är akut, mycket på grund av den kraftiga ökningen av asylsökande förra året. I år fördubblade regeringen antalet utbildningsplatser, men den längsta och mest kvalificerade utbildningen hos Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) vid Stockholms universitet får inte ta del av de pengarna. Nu satsar TÖI själva på en ny tolkutbildning på distans som startar våren 2017.

  Våra utbildningar A–Ö

  Konferenstolkutbildning, AN (ht -16, ht -18)

  Konferenstolkutbildningen startar ht -16 och ht -18 inom ramen för Masterprogram i tolkning, inriktning konferenstolkning på avancerad nivå. Den ersätter de tidigare kurserna Konferenstolkning I, II och III.

  Att arbeta som tolk

  Som tolk arbetar du med talad kommunikation mellan människor. Du kan arbeta inom olika områden. Det beror på vilka språk du behärskar, vilka övriga fackkunskaper du har och arbetets art.

  Att arbeta som översättare

  En översättare arbetar framförallt med skriftlig kommunikation. Man översätter i de allra flesta fall från ett eller flera främmande språk till sitt förstaspråk eller modersmål.

  Registrera dig som utbildad tolk hos Kammarkollegiet

  Nu kan du som gått vissa utbildningar i tolkning hos oss (TÖI) registrera dig som utbildad tolk hos Kammarkollegiet.

  TÖI får högsta betyg i Högskoleverkets utvärdering

  Masterprogrammet i översättningsvetenskap vid Tolk- och översättarinstitutet får det högsta betyget, "Mycket hög kvalitet", i Högskoleverkets utvärdering. Magisternivån och kandidatnivån får betyget "Hög kvalitet".

  Tolkutbildningar på folkhögskolor och studieförbund

  Tolk- och översättarinstitutet ansvarar inte för tolkutbildningarna på folkhögskolor och studieförbund efter den 1 juli 2012. Om du har frågor som rör kontakttolkutbildning, teckenspråks- och dövblindtolkutbildning eller skrivtolkutbildning, kontakta i stället utbildningsanordnaren direkt eller Myndigheten för yrkeshögskolan.

  Vad är översättningsvetenskap?

  Översättningsvetenskap är en förhållandevis ung disciplin. Här studeras ett brett spektrum av frågor kring det som i dagligt tal brukar kallas översättning och tolkning och som innebär överföring av texter och yttranden mellan olika språk.