Elin Svahn. Foto: Privat
Elin Svahn. Foto: Privat

Intervju med Elin på Översättarsektionens webbplats, Sveriges Författarförbund (SFF):
Månadens översättare: Elin Svahn

Översättarsektionen är en av fyra sektioner inom Sveriges Författarförbund (SFF). Sektionen har cirka 600 medlemmar och arbetar fackligt för Sveriges litterära översättare.

Elin Svahn är doktorand i översättningsvetenskap vid Tolk- och översättarinstitutet (TÖI), Institutionen för svenska och flerspråkighet.