Informationscentret/Studenthuset. Vi finns i hus D, Södra huset. Foto: Niklas Björling
Bild från Informationscentret i Studenthuset. Vi finns dock i hus D, Södra huset. Foto: Niklas Björling

En stor del av ditt arbete kommer att vara studievägledning. Arbetet sker i nära kontakt med studierektorerna vid Tolk- och översättarinstitutet (TÖI), andra studievägledare och utbildningsadministratörer i den utbildningsadministrativa gruppen. Du kommer även ha kontakt med universitetets centrala studievägledning och Studentavdelning.

Ref.nr SU FV-1611-17

Sista ansökningsdag: 2017-05-31

Fullständig arbetsbeskrivning och ansökningsinformation, se universitets webb:
Studievägledare inom översättningsvetenskap (tidsbegränsad anställning)