Kontakt

Administration

Administrationen för TÖI sitter på plan 5 och 6 i D-huset.

Gästforskare

Här presenterar vi gästforskare hos Tolk- och översättarinstitutet.

Föreståndare TÖI

Ledning

Föreståndare Jan Pedersen, Ställföretr. föreståndare Yvonne Lindqvist

 

Personliga hemsidor

Monique Zwanenburg Widingsjö

Studentexpedition

Monique Zwanenburg Widingsjö

Studentrådet SISOFS – Mingel i Gula villan 18/10

Studentrådet vid Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet heter SISOFS. Vi har möte ungefär en gång i månaden och till dem är du som studerar vid institutionen välkommen. Den 18 oktober blir det mingel i Gula Villan. Från och med klockan 18 kan du lära känna och träffa nya såväl som gamla från din institution. Sväng förbi, umgås med varann eller ta reda på mer om studentrådet och hur det fungerar.

Studierektorer TÖO

Studierektorer

Mats Larsson, Elisabet Tiselius, Cecilia Wadensjö

Kontakt TÖI

Hus D

Besöksadress
Södra huset, hus D, plan 5
Universitetsvägen 10 D
Frescati, Stockholm

Kommunikationer
Se Hitta till oss.

Postadress
Inst. för svenska och flerspråkighet
Tolk- och översättarinstitutet
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Stockholms universitets rektors blogg Astrid Söderbergh Widding

En animerad historia

Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige.

facebook