Utbildning

Tolkstudion. Foto: Pia Nordin
  Tjej på golvet lutad mot soffa m. dator i knät och skriver i block på soffbord. Av: LightField

  Institutionen är låst tills vidare och distansundervisning gäller

  Tolk- och översättarinstitutet, Institutionen för svenska och flerspråkighet, är tills vidare låst, på grund av den rådande situationen med Coronaviruset. Detta gäller från och med tisdag eftermiddag den 17 mars.

  Coronavirus

  Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

  Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

  Institutionens information om distansundervisning:
  Institutionen är låst tills vidare och distansundervisning gäller

  Ylva Sandberg

  Konferenstolk i EU-parlamentet

  Ylva Sandberg lever sin dröm. Hon har utbildat sig till konferenstolk på Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) hos oss och jobbar i dag som frilansande översättare och tolk, bland annat i EU-parlamentet.

  Våra utbildningar A–Ö

  Konferenstolkutbildning, AN (HT16, HT18, HT20)

  Konferenstolkutbildningen startar HT20 inom ramen för Masterprogram i tolkning, inriktning konferenstolkning på avancerad nivå.

  Att arbeta som tolk

  Som tolk arbetar du med talad kommunikation mellan människor. Du kan arbeta inom olika områden. Det beror på vilka språk du behärskar, vilka övriga fackkunskaper du har och arbetets art.

  Att arbeta som översättare

  En översättare arbetar framförallt med skriftlig kommunikation. Man översätter i de allra flesta fall från ett eller flera främmande språk till sitt förstaspråk eller modersmål.

  Forska inom översättningsvetenskap

  Översättningsvetenskap är en förhållandevis ung disciplin. Här studeras ett brett spektrum av frågor kring det som i dagligt tal brukar kallas översättning och tolkning och som innebär överföring av texter och yttranden mellan olika språk.

  Översättningsvetenskap är ett forskningsområde med tvärvetenskaplig karaktär som befinner sig i stark utveckling.

  Tolkutbildningar på folkhögskolor och studieförbund

  Tolk- och översättarinstitutet ansvarar inte för tolkutbildningarna på folkhögskolor och studieförbund efter den 1 juli 2012. Om du har frågor som rör kontakttolkutbildning, teckenspråks- och dövblindtolkutbildning eller skrivtolkutbildning vid folkhögskolor och studieförbund, kontakta i stället utbildningsanordnaren direkt eller Myndigheten för yrkeshögskolan.