Utbildning

Feskur Fiskur (färöiska)

Plugga språk och litteratur på våra sommarkurser i Norden (Nordkurs) 2021. Sök senast 10/3

Åk till Danmark, Finland, Färöarna, Island eller Norge i sommar och få nya vänner, åk på utflykter i storslagen natur och lär dig mer om våra grannländer. Studera nordiska språk och nordisk litteratur, som ger ca 10 ECTS-poäng. Kurserna ges under tre veckor i juni–juli. Du får stipendium som främst täcker resa och boende. Det är meriterande om du har läst svenska/nordiska språk eller litteraturvetenskap vid universitet i Sverige. Sök senast 10 mars.

Snett bakifrån ser vi en ung man sitter i stol på en strand vid vattnet och läser i ipad

Sommarkurser i Europa

Vår institution har avtal med flera universitet i Europa. Ibland ger de sommarkurser som du som student hos oss kan söka. Håll utkik på deras webbplatser eller kontakta vår utbyteskoordinator för information. Ibland finns länkar direkt på vår avtalssida.

Studenter som går under skylt med text Välkommen på Öppet hus i Södra huset. Före coronapandemin.

Digitalt Öppet hus 10/3

Stockholms universitet kommer att hålla ett digitalt Öppet hus 10 mars 2021. Du kommer att kunna kunna lyssna live till korta presentationer och ställa dina frågor till studievägledare, lärare och studenter via chatt. Vår institutions studievägledare kommer att vara tillgängliga via mejl och telefon.

EU-flagga

Studera i Europa: Erasmus+. Sök senast 15/3

Byt ut en termins studier i Stockholm mot en termin vid ett annat nordiskt universitet eller res till ett EU-land under en eller två terminer. Som student vid Institutionen för svenska och flerspråkighet har du mycket goda möjligheter att kunna åka på utbyte inom Nordplus eller Erasmus+.

Pedagogiska priset. Illustration: Sara-Mara

Nominera till Årets lärare 2021 – ett pris för bra undervisning. Nominera senast 15/3

Har du en bra lärare som borde uppmärksammas för sin engagerande undervisning? Eller har du som anställd en kollega som gör framstående pedagogiska insatser? Genom pedagogiska priset Årets lärare vill Stockholms universitet uppmärksamma goda pedagogiska insatser och deras betydelse för studenters lärande.

Tillgodoräknande av delkurser inom Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning

För att en ansökan om tillgodoräknande inom Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning ska kunna behandlas krävs att du som ansöker är student vid Stockholms universitet.

VT21 / Spring21

Både distans- och campusundervisning vid institutionen våren 2021. FAQ

Undervisning vid Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler) sker under vårterminen 2021 mestadels online. Det kommer enbart vara ett fåtal tillfällen med undervisning och examination på campus under första halvan av våren. Läs också vår FAQ: Frågor och svar.

i

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

Institutionens information om distansundervisning:
Mestadels distansundervisning vid institutionen hösten 2020

Våra utbildningar A–Ö

Konferenstolkutbildning, AN (HT18, HT21)

Konferenstolkutbildningen startar HT20 inom ramen för Masterprogram i tolkning, inriktning konferenstolkning på avancerad nivå.

Att arbeta som tolk

Som tolk arbetar du med talad kommunikation mellan människor. Du kan arbeta inom olika områden – det beror på vilka språk du behärskar, vilka övriga fackkunskaper du har och arbetets art.

Att arbeta som översättare

En översättare arbetar framförallt med skriftlig kommunikation. Man översätter i de allra flesta fall från ett eller flera främmande språk till sitt förstaspråk eller modersmål.

Tolkutbildningar på folkhögskolor och studieförbund

Tolk- och översättarinstitutet ansvarar inte för tolkutbildningarna på folkhögskolor och studieförbund efter den 1 juli 2012. Om du har frågor som rör kontakttolkutbildning, teckenspråks- och dövblindtolkutbildning eller skrivtolkutbildning vid folkhögskolor och studieförbund, kontakta i stället utbildningsanordnaren direkt eller Myndigheten för yrkeshögskolan.

Forska inom översättningsvetenskap

Översättningsvetenskap är en förhållandevis ung disciplin. Här studeras ett brett spektrum av frågor kring det som i dagligt tal brukar kallas översättning och tolkning och som innebär överföring av texter och yttranden mellan olika språk.

Översättningsvetenskap är ett forskningsområde med tvärvetenskaplig karaktär som befinner sig i stark utveckling.

Information om corona
Dagens schema
Sök program & kurser
Nordkurs sommarkurser. Sök senast 10 mars 2021. Foto från Grenen, Skagen av Pia Nordin
Athena
Språkstudion
Studie- och språkverkstan
Texten biblioteket på blå bakgrund
SU Play
Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
NÄR
Jämställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, Sexuella trakasserier, Miljö, Arbetsmiljö
Har du idéer och förslag på miljöarbete?
Kris och stöd

SU profilprodukter webbshop

Webbshop med SU:s profilprodukter

FB TÖI

facebook

Svefler och SU i sociala medierSvefler på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Svefler på YouTube