Våra utbildningar

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Tolk- och översättarinstitutet
 4. Utbildning
 5. Våra utbildningar
Studenter i olika tolksituationer.

  Alla våra utbildningar A–Ö

  Leta utbildning i vår alfabetiska lista, eller se Aktuella utbildningar. På respektive kurssida finns länk till utbildningskatalogen, där du anmäler dig till utbildningen.

  Vad gör en tolk?

  En tolk arbetar med muntlig kommunikation. Det finns olika typer av tolkar:

  • Konferenstolken arbetar inom internationella organisationer, främst EU.
  • Kontakttolken arbetar vid myndighetskontakter.
  • Teckenspråkstolken tolkar till exempel mellan talad svenska och svenskt teckenspråk.

  Arbetet som tolk är både stimulerande och varierande, men kan även vara stressigt och kräver god allmänbildning, snabbhet, flexibilitet och stor koncentrationsförmåga.

  Vad gör en översättare?

  En översättare arbetar med skriftlig kommunikation. Inom översättaryrket finns det flera möjliga inriktningar:

  • Facköversättaren översätter texter inom t.ex. teknik, data, juridik, ekonomi, medicin, reklam. Vissa jobbar även inom film/TV.
  • Den skönlitteräre översättaren översätter romaner, diktverk, teaterpjäser och liknande.

  För att bli en bra översättare behöver du ha bred allmänbildning, goda språkkunskaper framförallt i ditt förstaspråk/modersmål, en mycket god förmåga att uttrycka dig i skrift samt noggrannhet och goda datakunskaper.

  Hur är arbetsmarknaden?

  De flesta konferens- och kontakttolkar och översättare arbetar som frilansare.

  • Kontakttolkuppdrag förmedlas oftast via tolkförmedlingar.
  • Teckenspråkstolkar har ofta fasta anställningar på landstingens tolkcentraler.
  • Facköversättare anlitas av både myndigheter och näringsliv, uppdrag förmedlas ofta genom översättningsbyråer. EU är en stor uppdragsgivare.
  • Översättare av skönlitteratur anlitas framförallt av bokförlag.

  Behörighet

  Behörighetskraven skiljer sig åt mellan våra olika utbildningar. Se utbildningskatalogen direkt eller via respektive kurssida, eller kontakta studievägledaren (se orange kontaktruta).

  Examen

  För att få en examen inom tolkning/översättning kan du läsa fristående kurser (grundnivå/avancerad nivå) om minst 90 hp och kombinera det med kurser i något språkämne om sammanlagt 90 hp. Du kan också läsa ett program:

  Lina Lehn. Foto: Pia Nordin

  Studievägledare TÖI, utbyteskoordinator

  Lina Lehn

  E-post:
  studievagledare.tolk.svefler@su.se

  Tfn: 08-16 29 49
  Telefontid: Torsdag kl. 10–11.

  Rum: D 524
  Besökstid: Tisdag kl. 16–17 samt efter överenskommelse.

  Studievägledare TÖI

  Monique Zwanenburg Widingsjö. Foto: Pia Nordin

  Studentexpedition TÖI

  Monique Zwanenburg Widingsjö

  E-post: studexp.tolk.svefler@su.se

  Tfn: 08-16 11 05
  Telefontid: Tisdag kl. 10–11

  Rum: D 522
  Besökstid: Tisdag kl. 13–14

  Studentexpedition TÖI

  Studierektor

  Mats Larsson

  Sök program & kurser
  Språkstudion
  SU Play
  Jämställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, Sexuella trakasserier, Miljö, Arbetsmiljö
  NÄR
  facebook