Studera utomlands

Svenskt pass Foto: Michael Erhardsson/MostPhotos

Studera utomlands

Att studera en eller två terminer utomlands är en fantastisk möjlighet för dig att prova på en ny akademisk miljö och öka din förståelse för andra länders kultur, språk och samhälle.

Länkarna nedan leder till vår huvudwebbplats Svefler.

Grenen, Skagen, Danmark. Foto: Pia Nordin

Nordkurs sommarkurser i Norden 2019

Studera språk och litteratur i Danmark, Norge, Sverige, Finland, på Island samt på Färöarna och i år även Grönland. Kurserna ges oftast i juni–juli (ibland maj och augusti) under ca 3 veckor och arrangeras av de olika universiteten i Norden.

Logotyp Nordliks

Studera i Norden: Nordliks (Nordplus) ht -19

Byt ut en termins studier i Stockholm mot en termin vid ett annat nordiskt universitet. Som student vid Institutionen för svenska och flerspråkighet har du mycket goda möjligheter att kunna åka på utbyte inom Nordliks, som är Nordiska ministerrådets program för lärare och studerande vid nordiska universitet och högskolor.

EU-flagga

Studera i Europa: Erasmus 2019/2020

Byt ut en termins studier i Stockholm mot en termin vid ett annat nordiskt universitet eller res till ett EU-land under en eller två terminer. Som student vid Institutionen för svenska och flerspråkighet har du mycket goda möjligheter att kunna åka på utbyte inom Nordplus eller Erasmus.

Cathrine Ottosson. Foto: Eva Dalin

Studievägledare TÖI

Cathrine Ottosson

E-post:
studievagledare.
tolk.svefler@su.se

Telefonnummer och telefontider
Rum och besökstider
:
Studievägledare TÖI

Monique Zwanenburg Widingsjö. Foto: Pia Nordin

Studentexpedition TÖI

Monique Zwanenburg Widingsjö

E-post: studexp.tolk.svefler@su.se

Telefonnummer och telefontider
Rum och besökstider
:
Studentexpedition TÖI

Studierektor

Mats Larsson

Helena Bani-Shoraka. Foto: Pia Nordin

Studentinflytande vid Institutionen för svenska och flerspråkighet

Helena Bani-Shoraka

Helena är ombud för likabehandlingsfrågor (för studenter) vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (inkl. Centrum för tvåspråkighetsforskning och TÖI). Om du inte är student hos oss ska du vända dig till din institution (se SU-sajten).

E-post: helena.bani-shoraka@su.se

Kontakt Lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet