Utbildning till tolk i offentlig sektor

Tolkning – kandidatkurs, 30 hp (HT19, HT20)

Kursen innehåller tre obligatoriska delkurser: Examensarbete, Tolkning – tematisk fördjupning samt Språk och tolkning – teoretiska perspektiv.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier inkl. Engelska 6/B.

Särskilt behörighetskrav: Tolkning i offentlig sektor II, 30 hp eller Tolkning II, 30 hp.

Schema

VT20 Schema TTA480

HT20 kommer i juni.

Kursbeskrivning med betygskriterier och litteratur

HT20 kommer under våren.

Kursplan

Se planarkivet: Tolkning – kandidatkurs

Bokmärk och dela Tipsa
Cathrine Ottosson. Foto: Eva Dalin

Cathrine Ottosson

Studievägledare TÖI

E-post:
studievagledare.
tolk.svefler@su.se

Telefonnummer och telefontider
Rum och besökstider
:
Studievägledare TÖI

Monique Zwanenburg Widingsjö. Foto: Pia Nordin

Monique Zwanenburg Widingsjö

Studentexpedition TÖI

E-post: studexp.tolk.svefler@su.se

Telefon/telefontider
Rum/besökstider
:
Studentexpedition TÖI

Mats Larsson

Studierektor tolkning och översättning

Helena Bani-Shoraka. Foto: Pia Nordin

Helena Bani-Shoraka

Studentinflytande vid Institutionen för svenska och flerspråkighet

Helena är ombud för likabehandlingsfrågor (för studenter) vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (inkl. Centrum för tvåspråkighetsforskning och TÖI). Om du inte är student hos oss ska du vända dig till din institution (se SU-sajten).

E-post: helena.bani-shoraka@su.se

Kontakt Lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet