Studentersom sitter på gräsmatta och pratar. Foto: Eva Dalin
Foto: Eva Dalin

Färdighetsövningar genomförs i monologtolkning, dialogtolkning och distanstolkning (via bildskärm och/eller telefon). Du får också fördjupad insikt i de etiska frågeställningar som är förknippade med tolkning. De tolkningstekniker som fördjupas på kursen är kort konsekutivtolkning med och utan anteckningar och simultan viskningstolkning. Kursen består av fyra obligatoriska delkurser. Läs mer i utbildningskatalogen: Tolkning i offentlig sektor II.

 • Kursen ges på halvfart över två terminer:
  • HT19–VT20 i Stockholm
  • VT20–HT20 i Lund
  • HT20–VT21 i Stockholm.
 • Behörighet: Tolkning i offentlig sektor
 • Sök via utbildningskatalogen. Sök fram kursen/språket med hjälp av kurskoden (se nedan)
 • Kurskoder: TTA521 (arabiska), TTA522 (dari), TTA523 (tigrinska), TTA524 (somaliska), TTA525 (persiska), TTA526 (mongoliska).

Schema Stockholm

Våren 2020

Hösten 2020

Kommer i juni.

 • HT20 Schema TTA521, ARABISKA
 • HT20 Schema TT522, DARI
 • HT20 Schema, TTA524, SOMALISKA
 • HT20 Schema, TTA525, PERSISKA

Kursplaner

Se planarkivet (öppnas i nya fönster):

HT19/VT20 Stockholm

I planarkivet, klicka på "Tidigare kursplaner" för att se den som gäller från HT18.

VT20/HT20 Lund

HT20/VT21 Stockholm

Se utbildningskatalogen:

Kursbeskrivningar med litteratur och betygskriterier

Hösten 2019

1. HT19 Kursbeskriv, m. litt., betyg TTA521, 22, 23, 24, 25, 26, dk Yrkesetik och professionskunskap II (149 Kb)

3. HT19 Kursbeskriv., med litt., betyg TTA521, 522, 523, 524, 525, dk 3 Tolkningsteknik o övningar III (356 Kb)

Våren 2020

2. VT20 Kursbeskriv., med litt., betyg TTA521, 522, 523, 524, 525, 526 dk 2 Terminologi i praktiken II (325 Kb)

4. VT20 Kursbeskriv., med litt., betyg TTA521, 522, 523, 524 dk 4 Tolkningsteknik och övningar IV (353 Kb)

Hösten 2020

Kommer under VT20.