Färdighetsövningar genomförs i monologtolkning, dialogtolkning och distanstolkning (via bildskärm och/eller telefon). Du får också fördjupad insikt i de etiska frågeställningar som är förknippade med tolkning. De tolkningstekniker som fördjupas på kursen är kort konsekutivtolkning med och utan anteckningar och simultan viskningstolkning. Kursen består av fyra obligatoriska delkurser. Läs mer i utbildningskatalogen: Tolkning i offentlig sektor II.

  • Kursen ges på halvfart över två terminer:
    • HT19/VT20 i Stockholm
    • VT20/HT20 i Lund
    • HT20/VT21 i Stockholm.
  • Behörighet: Tolkning i offentlig sektor
  • Sök via utbildningskatalogen. Sök fram kursen/språket med hjälp av kurskoden (se nedan)
  • Kurskoder: TTA521 (arabiska), TTA522 (dari), TTA523 (tigrinska), TTA524 (somaliska), TTA525 (persiska), TTA526 (mongoliska).

Schema Stockholm

Kursplaner

Se planarkivet (öppnas i nya fönster):

HT19/VT20 Stockholm

I planarkivet, klicka på "Tidigare kursplaner" för att se den som gäller från HT18.

VT20/HT20 Lund

HT20/VT21 Stockholm

Se utbildningskatalogen:

Kursbeskrivningar med litteratur och betygskriterier

Hösten 2020

1. HT20 Kursbeskriv, m. litt., betyg TTA521–526 dk Yrkesetik och professionskunskap II (320 Kb)

3. HT20 Kursbeskriv., med litt., betyg TTA521–526, dk 3 Tolkningsteknik o övningar III (354 Kb)

Våren 2020

2. VT20 Kursbeskriv., med litt., betyg TTA521–526 dk 2 Terminologi i praktiken II (325 Kb)

4. VT20 Kursbeskriv., med litt., betyg TTA521–526 dk 4 Tolkningsteknik och övningar IV (353 Kb)