Färdighetsövningar genomförs i monologtolkning, dialogtolkning och distanstolkning (via bildskärm och/eller telefon). Du får också fördjupad insikt i de etiska frågeställningar som är förknippade med tolkning. De tolkningstekniker som fördjupas på kursen är kort konsekutivtolkning med och utan anteckningar och simultan viskningstolkning. Kursen består av fyra obligatoriska delkurser. Läs mer i utbildningskatalogen: Tolkning i offentlig sektor II.

  • Kursen ges på halvfart över två terminer:
    • HT19/VT20 i Stockholm
    • VT20/HT20 i Lund
    • HT20/VT21 i Stockholm.
  • Behörighet: Tolkning i offentlig sektor
  • Sök via utbildningskatalogen. Sök fram kursen/språket med hjälp av kurskoden (se nedan)
  • Kurskoder: TTA521 (arabiska), TTA522 (dari), TTA523 (tigrinska), TTA524 (somaliska), TTA525 (persiska), TTA526 (mongoliska).

Schema Stockholm

Hösten 2020

Våren 2021

Kursplaner

Se planarkivet (öppnas i nya fönster):

HT19/VT20 Stockholm

I planarkivet, klicka på "Tidigare kursplaner" för att se den som gäller från HT18.

VT20/HT20 Lund

HT20/VT21 Stockholm

Se utbildningskatalogen:

Kursbeskrivningar med litteratur och betygskriterier

Hösten 2020

HT20 Kursbeskriv, m. litt., betyg TTA521–526 dk Yrkesetik och professionskunskap II (320 Kb)

HT20 Kursbeskriv., med litt., betyg TTA521–526, dk Tolkningsteknik o övningar III (354 Kb)

Våren 2021

VT21 Kursbeskriv., med litt., betyg TTA521–526 dk Grundläggande terminologi II (332 Kb)

VT21 Kursbeskriv., med litt., betyg TTA521–526 dk Terminologi i praktiken II (320 Kb)

VT21 Kursbeskriv., med litt., betyg TTA521–526 dk Tolkningsteknik och övningar IV (354 Kb)