Två personer som skakar hand. En person står strax bakom dem. Foto: Nyl, MostPhotos
Foto: Nyl, MostPhotos

Du planerar din praktikperiod tillsammans med kursansvarig lärare på TÖI. För att påbörja praktikperioden måste avtal mellan arbetsplats, TÖI och dig som student vara undertecknat. Som student följer du givetvis samma regler för tystnadsplikt och sekretess som yrkesverksamma tolkar.

Du får ett antal kursuppgifter att genomföra under praktikperioden, som ska redovisas på universitetet när praktikperioden är klar. Uppgifterna handlar om att observera och beskriva olika tolktekniker, reflektera kring etiska dilemman i tolkuppdrag, resonera kring det praktiska terminologiarbetet m.m. Praktikperioden motsvarar 4 veckors heltidsarbete och kan vid behov genomföras på deltid. Du har en kontaktperson på arbetsplatsen och en handledare på universitetet. Dessa gör regelbundna avstämningar under praktikperioden.

Schema

HT20 Schema TTA008

Kursbeskrivning med litteratur och betygskriterier

HT20 Kursbeskrivning, betyg, litteratur TTA008 Praktik inom tolkning (300 Kb)

Kursplan

Se utbildningskatalogen: Praktik inom tolkning