Kursen utgör termin 2 i studierna i tolkning på grundnivå. Kursen ger grundläggande kunskaper om tolkning som yrkesverksamhet och forskningsområde. Den vänder sig till dig som vill arbeta med samhällstolkning i Sverige. Under kursen tränar du tolkfärdighet och får inblick i villkoren för tolkar samt i de yrkesetiska förhållningssätt som präglar tolkning.

 • Kurskod: TTA265 (f.d. TTA245)

 

Behörighetskrav

 • Grundläggande behörighet för högskolestudier, samt Engelska 6/B.
 • Särskilt behörighetskrav: Tolkning och översättning I, 30 hp eller motsvarande. Universitetsstudier om minst 60 hp i ett och samma språkämne. Språkämnet behöver inte vara ditt tolkspråk.
 • Godkänt antagningsprov.
  Information till sökande Tolkning II vt -16 (36 Kb)
   

 

Schema

Vt -16 Schema TTA265

 

Kursplan

Se utbildningskatalogen: Tolkning II

 

Kursbeskrivning med betygskriterier och litteratur

Kursbeskrivning med betyg och litteratur TTA265 Tolkning II (136 Kb)

 

Delkurser

 1. Kursbeskriv., betyg, litteratur TTA265 dk 1 Språk och tolkning – teoretiska perspektiv (82 Kb)
 2. Kursbeskriv., betyg, litteratur TTA265 dk 2 Yrkesetik (101 Kb)
 3. Kursbeskriv., betyg, litteratur TTA265 dk 3 Fackspråk och allmänspråk (103 Kb)
 4. Kursbeskriv., betyg, litteratur TTA265 Tolkning II, dk 4: Tolkning och tolkningsteknik I (124 Kb)
 5. Kursbeskriv., betyg, litteratur TTA265 dk 5 Tolkning och tolkningsteknik II (145 Kb)