Foto: Eva Dalin
Foto: Eva Dalin

Genvägar inom denna sida

Kurs- och ansökningsinformation | Behörighet, antagningsprov och språk | Informationsfilm | Delkurser | Kursinnehåll | Schema | Kursbeskrivning, litteratur, betyg | Kursplan | Kontakt

 

 

Kurs- och ansökningsinformation

  • Vi ger kursen på heltid under en termin, med start i januari 2019.
  • Vi ger kursen delvis på distans (två träffar on-line per vecka) och delvis på plats på Stockholms universitet (vt -19: första och sista träffen onsdag–fredag, övriga träffar torsdag–fredag). Närvaro är obligatorisk.
  • Sök senast 15 oktober 2018 via antagning.se. Tänk på att logga in där i god tid om du aldrig har sökt en utbildning via dem tidigare, och var noggrann med att ladda upp alla dokument som styrker din grundläggande behörighet före den 15 oktober.
  • Kurskod: TTA510

Upp

Behörighet, antagningsprov och språk

Behörighet för utbildningen är grundläggande behörighet för högskolestudier och godkänt antagningsprov.

Upp

Informationsfilm om kursen

 

Upp

Delkurser

Kursen består av fyra delkurser:

  1. Yrkesetik och professionskunskap, 7,5 hp
  2. Terminologi i praktiken, 7,5 hp
  3. Tolkningsteknik och övningar I och II, 15 hp

Under delkurserna varvas praktiska övningar med teori.

Upp

Kursinnehåll

Du får grundläggande teoretisk och praktisk kunskap om tolkning och får arbeta med olika tolkningstekniker. Under de olika delkurserna diskuterar vi etiska frågor som aktualiseras vid tolkning, de regelverk som gäller för tolkar, samt hur man arbetar praktiskt med terminologi. Under tolkningsövningarna arbetar du med tolkens egen presentation på båda tolkspråken och med de grundläggande tolkningsteknikerna, som kort konsekutivtolkning utan anteckningar och simultan viskningstolkning. Du övar både på dialogtolkning på plats och på distanstolkning.

Tolkningsövningar

Under tolkningsövningarna arbetar vi med tolkning inom socialtjänst, arbetsmarknad, hälso- och sjukvård samt asylärenden. Lärarna på kursen är själva yrkesverksamma tolkar med lång erfarenhet. Flera av lärarna har gått tolklärarutbildning och några har disputerat med specialisering inom tolkning och översättning. Merparten av lärarna är också auktoriserade tolkar.

Examination

Examinationerna består av en hemskrivning, en ordlista, kommentarer till egna inspelade tolkningar och ett muntligt tolkprov.

Kursen står under statlig tillsyn och efter ansökan till Kammarkollegiet ska kursen ingå i registret över högskoleutbildade tolkar.

Upp

Schema

Vt -19 Schema TTA510

Det är även obligatoriska online-träffar.

Upp

Kursbeskrivning med litteratur och betygskriterier

Vt -19 Kursbeskriv. med litt., betyg TTA510 dk Terminologi i praktiken (353 Kb)

Vt -19 Kursbeskriv. med litt., betyg TTA510 dk Tolkningsteknik och övningar II (475 Kb)

Vt -19 Kursbeskriv. med litt., betyg TTA510 dk Yrkesetik och professionskunskap (353 Kb)

Upp

Kursplan

Se utbildningskatalogen: Tolkning i offentlig sektor

Upp

Kontakt

Studierektor grundnivå och avancerad nivå, Tolkning.

Studievägledare

Upp