Färdighetsövningar genomförs i monologtolkning, dialogtolkning och distanstolkning (via bildskärm och/eller telefon). Du får också fördjupad insikt i de etiska frågeställningar som är förknippade med tolkning. De tolkningstekniker som fördjupas på kursen är kort konsekutivtolkning med och utan anteckningar och simultan viskningstolkning. Kursen består av fyra obligatoriska delkurser. Läs mer i utbildningskatalogen: Tolkning i offentlig sektor II.

Schema

 

Kursplaner

Se utbildningskatalogen (öppnas i nya fönster):

 

Kursbeskrivningar med litteratur och betygskriterier

  1. Kursbeskriv., med litt., betyg TTA521, 522, 523, 524 dk 1 Yrkesetik och professionskunskap II (144 Kb)
  2. Kursbeskriv., med litt., betyg TTA521, 522, 523, 524 dk 2 Terminologi i praktiken (145 Kb)
  3. Kursbeskriv., med litt., betyg TTA521, 522, 523, 524 dk 3 Tolkningsetik och övningar III (158 Kb)
  4. Kursbeskriv., med litt., betyg TTA521, 522, 523, 524 dk 4 Tolkningsetik och övningar IV (155 Kb)