Tolkning i offentlig sektor

505 TOFS Ny kurs: Tolkning i offfentlig sektor vt -17

Tolkning i offentlig sektor I, 30 hp (vt -19)

Kursen vänder sig till dig som ännu inte läst tolkning på universitetsnivå. Du kan både ha arbetat som tolk tidigare eller vara helt ny på området. Du måste behärska båda dina två tolkspråk väl. Det ena tolkspråket är alltid svenska. Det ingår ingen utbildning i tolkspråken i kursen.

Tolkning i offentlig sektor II, 30 hp (ht -18, vt -19)

Den här kursen riktar sig till dig som läst kursen Tolkning i offentlig sektor I med något av språken arabiska, dari, mongoliska, persiska, somaliska eller tigrinska. Kursen ger praktisk och teoretisk förståelse för tolkning som social interaktion, som kognitiv process och som yrkesverksamhet. Du övar färdighet i tolkningstekniker, i tolkning i olika kontexter samt i terminologiarbete inom det sociala området, arbetsmarknadsområdet samt inom sjukvård och rättsväsende.

Praktik inom tolkning, 7,5 hp (ht -18)

Kursen innehåller praktik som har anknytning till tolkning som yrkesverksamhet. Du får möjlighet att tolka eller arbeta med uppgifter som har anknytning till tolkning (dock ej skriftlig översättning). Du får handledning från Tolk- och översättarinstitutet (TÖI). Din praktik ska förläggas till ett företag, en myndighet eller en institution, och motsvarar fyra veckors heltidsarbete på praktikplatsen.

Pedagogik och didaktik för tolklärare, 30 hp (ht -18, vt -19)

Kursen ger grundläggande kunskap om pedagogik och didaktik, lämplig för utbildning av tolkar i offentlig sektor, teckenspråkstolkar och konferenstolkar. Du får grundläggande kunskap om hur man kan bedriva och systematiskt planera professionsinriktad tolkundervisning på ett pedagogiskt sätt. Kursen behandlar olika teoretiska ansatser som tillämpas inom tolkforskningen för att förstå och beskriva tolkens arbete: tolkning som social interaktion, tolkning som kognitiva processer och tolkning som praktisk, institutionell verksamhet.

Tolkning – kandidatkurs, 30 hp (fr.o.m. ht -18)

Kursen innehåller tre obligatoriska delkurser: Examensarbete, Tolkning – tematisk fördjupning samt Språk och tolkning – teoretiska perspektiv.

Cathrine Ottosson

Studievägledare TÖI

Cathrine Ottosson

E-post:
studievagledare.tolk.svefler@su.se

Tfn: 08-16 29 49
Telefontid: Torsdag kl. 10–11.

Rum: D 524
Besökstid: Tisdag kl. 16–17 samt efter överenskommelse.

Monique Zwanenburg Widingsjö. Foto: Pia Nordin

Studentexpedition TÖI

Monique Zwanenburg Widingsjö

E-post: studexp.tolk.svefler@su.se

Tfn: 08-16 11 05
Telefontid: Tisdag kl. 10–11

Rum: D 522
Besökstid: Tisdag kl. 13–14

Studierektor

Mats Larsson