Du ska själv planera din praktik och söka en lämplig praktikplats. Du måste få praktikplatsen måste vara godkänd av praktikansvarig på TÖI innan du kan börja med praktiken. Under praktikperioden arbetar du med terminologi och realia särskilt kopplad till praktikplatsen. Kursen ges vid universitetet, men undervisning kan ske både i universitetets lokaler och på praktikplatsen.

  • Vi ger kursen ht -18.
  • Kurskod: TTA008

Kursbeskrivning med litteratur och betygskriterier

Kursbeskrivning, betyg, litteratur TTA008 Praktik inom tolkning (138 Kb)

 

Kursplan

Se utbildningskatalogen: Praktik inom tolkning