För att du vill utveckla dig och dina studenter. Glad lärare skrattar med glada studenter
Foto: Viktor Gårdsäter
 

Kursen tar också upp metoder för undervisning och övning i praktisk tolkkunskap, olika tolkningstekniker samt realia- och terminologiarbete. Du kommer även att bli förtrogen med tolketiska frågeställningar. Kursen tar slutligen upp olika aspekter av bedömning av tolkning enligt olika kriterier och i olika skeden av en tolkutbildning.

Behörighet

Grundläggande behörighet för högskolestudier. Information om grundläggande behörighet för högskolestudier finns på antagning.se.

Sök senast 15 april

Sök via utbildningskatalogen: TTA151 Pedagogik och didaktik för tolklärare.

Schema

HT20 Schema TTA150

VT21 Schema TTA150

Kursbeskrivning med betygskriterier och litteratur

HT20 Kursbeskriv. m. betyg, litt. TTA150 Pedagogiska och didaktiska perspektiv i tolkutbildning (148 Kb)

HT20 Kursbeskriv. m. betyg, litt. TTA150 Undervisning i tolkteknik och tolketik (339 Kb)

VT21 Kursbeskriv. m. betyg, litt. TTA150 Språk, kommunikation och tolkning (326 Kb)

VT21 Kursbeskriv. m. betyg och litt. TTA150 Undervisning i fackspråk, terminologi och lexikografi (320 Kb)

Kursplan

Kursplan TTA150

Kursplan TTA151, se utbildningskatalogen: Pedagogik och didaktik för tolklärare