Du hittar all information om kursen fr.o.m. HT21 i utbildningskatalogen: Pedagogik och didaktik för tolklärare (TTA151).

Nedan finns information om kursen VT21:

Schema

VT21 Schema TTA150

Kursbeskrivning med betygskriterier och litteratur

HT20 Kursbeskriv. m. betyg, litt. TTA150 Pedagogiska och didaktiska perspektiv i tolkutbildning (148 Kb)

HT20 Kursbeskriv. m. betyg, litt. TTA150 Undervisning i tolkteknik och tolketik (339 Kb)

VT21 Kursbeskriv. m. betyg, litt. TTA150 Språk, kommunikation och tolkning (326 Kb)

VT21 Kursbeskriv. m. betyg och litt. TTA150 Undervisning i fackspråk, terminologi och lexikografi (320 Kb)

Kursplan

Kursplan TTA150 (t.o.m. VT21), se planarkivet: Pedagogik och didaktik för tolklärare