Studenten ansvarar själv för att hitta praktikplats och för att denna är godkänd av kursansvarig innan praktiken påbörjas. Utöver praktik på arbetsplats ingår tre seminarier och en avslutande praktikrapport där studenten reflekterar över sin praktiktid.

Schema

Ht -19 Schema TTA735.

Kursbeskrivning med betygskriterier

Ht -19 Kursbeskrivning med betyg, litt. TTA735 Yrkesförberedande praktik för teckenspråkstolkar (189 Kb)

Kursplan

Se utbildningskatalogen: Yrkesförberedande praktik för teckenspråkstolkar