Studenten ansvarar själv för att hitta praktikplats och för att denna är godkänd av kursansvarig innan praktiken påbörjas. Utöver praktik på arbetsplats ingår tre seminarier och en avslutande praktikrapport där studenten reflekterar över sin praktiktid.

 

Schema

Ht -18 Schema TTA735

 

Kursbeskrivning med betygskriterier

Kursbeskrivning med betyg, litt. TTA735 Yrkesförberedande praktik för teckenspråkstolkar (220 Kb)

 

Kursplan

Kommer under våren.