Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning

Teckenspråkstolkning – kandidatkurs, 30 hp (VT20)

Kursen ger fördjupade teoretiska kunskaper om teckenspråkstolkning och fördjupade praktiska färdigheter i tolkning mellan svenskt teckenspråk och talad svenska i båda riktningarna. Kursen innehåller ett självständigt examensarbete.

Schema

Vt -20 Schema TTA470

Kursplan

Se planarkivet: Kursplan TTA470

Kursbeskrivning med betygskriterier och litteratur

Kursbeskriv., betyg, litt., TTA470 Tolkning IV (239 Kb)

Kursbeskriv., betyg, litt., TTA470 Tolkning V (300 Kb)

Kursbeskriv., betyg, litt., TTA470 Examensarbete (288 Kb)

Delkurser

  1. Tolkning IV, 7,5 hp
  2. Tolkning V, 7,5 hp
  3. Examensarbete, 15 hp

Tolkning IV, 7,5 hp

(Ges av TÖI.)

Delkursen ägnas i huvudsak åt fördjupning av dialogtolkning. Särskild uppmärksamhet riktas mot att få upp tempot i tolkprocessen, för mer idiomatisk språkhantering och språkbehandling i tolkning samt arbete med varierande typer av texter.

Tolkning V, 7,5 hp

(Ges av TÖI.)

Delkursen ägnas i huvudsak åt tolkövningar med fokus på tempo och uthållighet i varierade texter av olika typ, svårighetsgrad och densitet. Fortsatt uppmärksamhet ges till copingstrategier och etiskt förhållningssätt. Stor vikt läggs vid att studenten tar ansvar för att samarbetet i en tolksituation fungerar. I delkursen introduceras olika varianter och aspekter av tolkning så som distanstolkning, centraltolkning, internationell tolkning samt mikrofonteknik.
Upp

Examensarbete, 15 hp

(Ges av TÖI.)

Delkursen innebär att studenten genomför ett självständigt arbete över någon översättningsvetenskaplig frågeställning, som rapporteras i form av ett examensarbete.
Upp

Kontakt

Studievägledare KTT på TÖI: ktt@su.se

Bokmärk och dela Tipsa
 Kristin Lagersten Löfgren Foto: Pia Nordin

Utbildningskoordinator/ studievägledare för KTT

Kristin Lagersten Löfgren

E-post: ktt@su.se

Telefonnummer och telefontider
Rum och besökstider
:
Utbildningskoordinator/studievägledare KTT

Studievägledare lingvistik

Åsa Gustafsson

E-post: studievagledare.tsp@ling.su.se

Telefonnummer och telefontider
Rum och besökstider
:
Avdelningen för teckenspråk

Sofia Pereswetoff-Morath

Studentinflytande vid Institutionen för svenska och flerspråkighet

Sofia Pereswetoff-Morath är ombud för likabehandlingsfrågor (för studenter) vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (inkl. Centrum för tvåspråkighetsforskning och TÖI). Om du inte är student hos oss ska du vända dig till din institution (se SU-sajten).

E-post: sofia.pereswetoff-morath@su.se

Kontakt Lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet

Information om corona
Dagens schema
Sök program & kurser
 Nordkurs sommarkurser. Foto från Grenen, Skagen av Pia Nordin
Athena
Mondo
Språkstudion
Studie- och språkverkstan
Texten biblioteket på blå bakgrund
SU Play
Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
NÄR
Jämställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, Sexuella trakasserier, Miljö, Arbetsmiljö
Har du idéer och förslag på miljöarbete?
Kris och stöd

SU profilprodukter webbshop

Webbshop med SU:s profilprodukter

FB TÖI

facebook

FB Svefler

facebook
youtube