Schema

Ht -19 Schema TTA435

Kursplan

Kursplan TTA435 (236 Kb)

Delkursbeskrivningar med betygskriterier och litteratur

 1. Ht -19 Kursbeskriv., betyg, litt.. TTA435, dk Tolkning III (270 Kb)
  (Ges av TÖI)
 2. Ht -19 Kursbeskriv., betyg, litt. TTA435, dk Tematisk fördjupning (192 Kb)
  (Ges av TÖI)
 3. Kursbeskriv., betyg, litt. TTA435, dk Taktilt teckenspråk.
  (Ges av Inst. för lingvistik, Avd. för teckenspråk)
  SE ISTÄLLET TTA705 nedan.
 4. Kursbeskriv., betyg, litt. TTA435, dk Språklig variation
  (Ges av Inst. för lingvistik, Avd. för teckenspråk)
  SE ISTÄLLET TTA705 nedan.
 5. Ht -19 Kursbeskriv., betyg, litt. TTA435, dk Praktiska tillämpningar (193 Kb)
  (Ges av TÖI)

Ht -19 Kursbeskriv., betyg, litt., TTA705 Dövblindtolkning, praktisk inriktning (version 2) (265 Kb)

Ht -19 Kursbeskriv., betyg, litt., TTA705 Dövblindtolkning, teoretisk inriktning (version 2) (275 Kb)

(Ges av TÖI)