Schema

Ht -17 Schema TTA435

 

Kursplan

Kursplan TTA435 (236 Kb)

 

Delkursbeskrivningar med betygskriterier och litteratur

 1. Kursbeskriv., betyg, litt.. TTA435, dk Tolkning III (271 Kb)
  (Ges av TÖI)
 2. Kursbeskriv., betyg, litt. TTA435, dk Tematisk fördjupning (251 Kb)
  (Ges av TÖI)
 3. Kursbeskriv., betyg, litt. TTA435, dk Taktilt teckenspråk (500 Kb)
  (Ges av Inst. för lingistik, Avd. för teckenspråk)
 4. Kursbeskriv., betyg, litt. TTA435, dk Barn, teckenspråk och tolkning (323 Kb)
  (Ges av Inst. för lingistik, Avd. för teckenspråk)
 5. Kursbeskriv., betyg, litt. TTA435, dk Praktiska tillämpningar (198 Kb)
  (Ges av TÖI)