Schema

Ht -19 Schema LITK10

Kursplan

Ht - 19 Kursplan LITK10 (248 Kb)

Kursbeskrivning med betygskriterier och litteratur

Ht -18 (LITU10)

Ht -18 Kursbeskriv., betyg, litt. LITU10 dk 1 Språkvetenskaplig introduktion t. svenskt teckenspråk (226 Kb)

Ht -18 Kursbeskr., betyg, litt LITU10 dk 2 Dövas kultur och historia (592 Kb)

Ht -18 Kursbeskriv., betyg, litt., LITU10 dk 3 Svenskt teckenspråk I (221 Kb)

Ht -18 Kursbeskriv., betyg, litt., LITU10 dk 4 Svenskt teckenspråk II – praktiskt fokus (225 Kb)

Ht -18 Kursbeskriv., betyg, litt., LITU10 dk 5 Svenskt teckenspråk II – teoretiskt fokus (208 Kb)

Ht -19 (LITK10)

Ht -19 Litteratur LITK10 (dk 1–5) (204 Kb)

Ht -19 Betygskriterier LITK10 (dk 1–5) (174 Kb)

Ht -19 Examinatorer LITK10 (dk 1–5) (115 Kb)

Upp

Kontakt

Studievägledare TÖI: studievagledare.tolk.svefler@su.se

Studievägledare Lingvistik: studievagledare.tsp@ling.su.se