Studenten ansvarar själv för att hitta praktikplats och för att denna är godkänd av kursansvarig innan praktiken påbörjas. Utöver praktik på arbetsplats ingår tre seminarier och en avslutande praktikrapport där studenten reflekterar över sin praktiktid.

Schema

Individuellt, efter överenskommelse.

Kursbeskrivning med betygskriterier

HT20 Kursbeskrivning med betyg, litt. TTA735 Praktiktermin (194 Kb)

HT20 Kursbeskrivn., betyg, litt TTA736 Praktik 7,5 hp (191 Kb)

HT20 Kursbeskrivn., betyg, litt TTA737 Praktik 7,5 hp (191 Kb)

HT20 Kursbeskrivn., betyg, litt TTA738 Praktik 7,5 hp (191 Kb)

Kursplan

Kursplan TTA735 (231 Kb)

Kursplan TTA736 (242 Kb)

Kursplan TTA737 (224 Kb)

Kursplan TTA738 (224 Kb)