Se fler filmer om att plugga teckenspråk.

Programmet startar HT21 (HT20, HT19, HT18, HT17, HT16).

  • Programkod: HTOTK

Behörighet och sök

Du är behörig att söka om du har grundläggande behörighet för högskolestudier inklusive Engelska B och Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6). Inga förkunskaper i svenskt teckenspråk krävs.

Sök via utbildningskatalogen: Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning

Sen anmälan till höstterminen 2020 öppnar 15 juli.

Utbildningsplan

I utbildningsplanen hittar du mer information om hela programmets innehåll och upplägg.
Utbildningsplan HTOTK (fr.o.m HT21) (251 Kb)

Utbildningsplan HTOTK (fr.o.m. HT18) (245 Kb)

Kurser

Utbildningen är starkt färdighetsinriktad och innebär heltidsstudier – det är schemalagd undervisning upp till fem dagar i veckan, och till det kommer hemuppgifter.

Schema, kursplan och kursbeskrivning med betygskriterier och litteratur

Filerna hittar du på respektive kurssida:

Termin nr Termin år Kurssida Ansvarig institution
1 HT21 Teckenspråk i teori och praktik I, 30 hp Avdelningen för teckenspråk
Institutionen för lingvistik
2 VT21 Teckenspråk i teori och praktik II, 30 hp Avdelningen för teckenspråk
Institutionen för lingvistik
3 HT21 Teckenspråk och tolkning I TÖI, Institutionen för svenska och flerspråkighet
4 VT21 Teckenspråk och tolkning II TÖI, Institutionen för svenska och flerspråkighet
5 HT21 Teckenspråkstolkning TÖI, Institutionen för svenska och flerspråkighet
6 VT21 Teckenspråkstolkning – kandidatkurs TÖI, Institutionen för svenska och flerspråkighet
Praktik HT21 Praktikkurser efter avslutat kandidatprogram TÖI, Institutionen för svenska och flerspråkighet

 

Folder KTT Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning. Foto: Niklas Björling
Folder. Foto: Niklas Björling

Kontakt

För mer information, kontakta

Facebook: Besök gärna vår Facebook-sida för mer information om vad som händer på programmet: facebook.com/kandidatprogramiteckensprakochtolkning

Upp