Teckenspåkstolk Anna Carlqvist i tolkstudion. Foto: Pia Nordin
Teckenspråkstolk Anna Carlqvist i tolkstudion. Foto: Pia Nordin

Schema

Kommer i juni.

Kursbeskrivning med betygskriterier och litteratur

HT20 kommer under våren.

HT19 Kursbeskriv., betyg, litt. TTA160 Intro till tolkning och tolkningsteori för teckenspråkstolk (287 Kb)

Kursplan

Kursplan, se utbildningskatalogen: Introduktion till tolkning och tolkningsteori för teckenspråkstolkar