Teckenspåkstolk Anna Carlqvist i tolkstudion. Foto: Pia Nordin
Teckenspråkstolk Anna Carlqvist i tolkstudion. Foto: Pia Nordin

Schema

HT20 Schema TTA160

Kursbeskrivning med betygskriterier och litteratur

HT20 Kursbeskriv., betyg, litt. TTA160 Intro till tolkning o tolkningsteori för teckenspråkstolk (286 Kb) (version 2)

Kursplan

Kursplan, se utbildningskatalogen: Introduktion till tolkning och tolkningsteori för teckenspråkstolkar