Du hittar all information om kursen i utbildningskatalogen: Introduktion till tolkning och tolkningsteori för teckenspråkstolkar (TTA160)