Handledarutbildningen omfattar 5 högskolepoäng och introducerar olika synsätt på språk och kommunikation samt tolkning som interaktion. Kursen syftar även till att ge ökad beredskap att handleda studenter inom teckenspråkstolkning vid verksamhetsförlagd utbildning och övrig praktik.

Schema

VT21 Schema TTA700

Kursbeskrivning med betygskriteriter

VT21 Kursbeskriv. med betyg, litt. TTA700 Handledarutbildning för teckenspråkstolkar (324 Kb)

Kursplan

Kursplan, se utbildningskatalogen: Handledarutbildning för teckenspråkstolkar.

Kontakt

Utbildningskoordinator/studievägledare Kristin Lagersten Löfgren
ktt@su.se