Handledarutbildningen omfattar 5 högskolepoäng och introducerar olika synsätt på språk och kommunikation samt tolkning som interaktion. Kursen syftar även till att ge ökad beredskap att handleda studenter inom teckenspråkstolkning vid verksamhetsförlagd utbildning och övrig praktik.

Schema

VT21 Schema TTA700 kommer i december.

Kursbeskrivning med betygskriteriter

VT21 Kursbeskrivning TTA700 kommer under hösten.

Kursplan

Kursplan, se utbildningskatalogen: Handledarutbildning för teckenspråkstolkar.

Kontakt

Utbildningskoordinator/studievägledare Kristin Lagersten Löfgren
ktt@su.se