två händer, där den ena tecknar ett D
Foto: Cathrine Ottosson

Dövblindtolkning I

Dövblindtolkning I ger kunskap, främst teoretisk sådan, om tolkning till personer med dövblindhet. De tolkmetoder som förekommer vid dövblindtolkning behandlas. Kursen ger kunskap i syntolkning, socialhaptisk kommunikation och ledsagning samt om förutsättningar i vardagslivet för olika grupper av personer med dövblindhet. Punktskrift introduceras liksom användning av hörseltekniska hjälpmedel.

Dövblindtolkning II

Dövblindtolkning II ger praktisk kunskap om tolkning till personer med dövblindhet. Kursen behandlar de tolkmetoder som förekommer vid dövblindtolkning. Kursen ger vidare kunskap i syntolkning, socialhaptisk kommunikation och ledsagning.

Kursplan för Dövblindtolkning I, se nedan. Kursplan för Dövblindtolkning II kommer att publiceras våren 2021.

Schema

VT21 Schema TTA706

Kursbeskrivning med betygskriterier och litteratur

VT21 Kursbeskriv. med betyg. litt TTA706 Dövblindtolkning I (363 Kb)

Kursplan

Kursplan, se utbildningskatalogen: Dövblindtolkning I.

Kontakt

Utbildningskoordinator/studievägledare Kristin Lagersten löfgren
ktt@su.se