två händer, där den ena tecknar ett D
Foto: Cathrine Ottosson
  • Vi gav kursen HT19.
  • Kurskod: TTA705

Schema

HT19 Schema TTA705

Kursbeskrivning med betygskriterier och litteratur

Ht -19 Kursbeskriv., betyg, litt., TTA705 Dövblindtolkning, praktisk inriktning (version 2) (265 Kb)

Ht -19 Kursbeskriv., betyg, litt., TTA705 Dövblindtolkning, teoretisk inriktning (version 2) (275 Kb)

Kursplan

Kursplan, se planarkivet: Dövblindtolkning