Kursen är avsedd för dig som har studerat språk på universitet/högskola i minst två terminer på heltid. Kursen vänder sig till dig som är intresserad av grundläggande kunskaper om kommunikation i tal och skrift utifrån ett flerkulturellt perspektiv. Du studerar skillnader mellan talad och skriven kommunikation och får grundläggande insikter i tolkningens och översättningens villkor samt i tolkningens och översättningens specifika förutsättningar och tekniker.

Du kommer också att få viss praktisk förtrogenhet med olika genrer, kommunikationssituationer och kommunikationstekniker, huvudsakligen ur ett tolkningsperspektiv. Kursen innehåller förutom mera teoretiska delkurser också färdighetsdelar, där du framförallt övar tolkning. Kursen förbereder för en akademisk yrkesutbildning till tolk.

  • Kurskod TTA125

Förkunskapskrav och urval

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Särskild behörighet: Universitetsstudier om minst 60 hp i något språkämne. Engelska 6/Engelska B eller motsvarande.

Urval: Högskolepoäng (upp till 225).

 

Ansökan

Förkunskapskrav och urval, och ansökan: antagning.se

 

Schema

 

Kursplan

Se utbildningskatalogen: Tolkning och översättning I med inriktning mot tolkning

 

Kursbeskrivning med betygskriterer och litteratur

Kursbeskrivning med betyg, litteratur TTA125 Tolkning och översättning I med inriktning tolkning (154 Kb)

 

Delkurser

  1. Kursbeskriv. med betyg, litteratur TTA120, TTA125 dk 1 Kommunikation i ett flerkulturellt perspektiv (147 Kb)
  2. Kursbeskriv. med betyg, litteratur TTA120, TTA125 dk 2 Översättningens och tolkningens villkor (149 Kb)
  3. Kursbeskriv. med betyg, litteratur TTA120 dk 3 Yrkesteknik (261 Kb)
  4. Kursbeskriv. med betyg, litteratur TTA125 dk 4 Tolkning i teori och praktik (144 Kb)