Schema

Ht -18 Schema TTA435

 

Kursplan

Kursplan TTA435 (236 Kb)

 

Delkursbeskrivningar med betygskriterier och litteratur

 1. Kursbeskriv., betyg, litt.. TTA435, dk Tolkning III (270 Kb)
  (Ges av TÖI)
 2. Kursbeskriv., betyg, litt. TTA435, dk Tematisk fördjupning (249 Kb)
  (Ges av TÖI)
 3. Kursbeskriv., betyg, litt. TTA435, dk Taktilt teckenspråk (446 Kb)
  (Ges av Inst. för lingvistik, Avd. för teckenspråk)
 4. Kursbeskriv,betyg,litt.TTA435,dk Språklig variation (198 Kb)
  (Ges av Inst. för lingvistik, Avd. för teckenspråk)
 5. Kursbeskriv., betyg, litt. TTA435, dk Praktiska tillämpningar (216 Kb)
  (Ges av TÖI)