Schema

Ht -18 Schema LITU10

 

Kursplan

Kursplan LITU10 (247 Kb)

 

Kursbeskrivning med betygskriterier och litteratur

Kursbeskriv., betyg, litt. LITU10 dk 1 Språkvetenskaplig introduktion till svenskt teckenspråk (226 Kb)

Kursbeskr., betyg, litt LITU10 dk 2 Dövas kultur och historia (592 Kb)

Kursbeskriv., betyg, litt., LITU10 dk 3 Svenskt teckenspråk I (221 Kb)

Kursbeskriv., betyg, litt., LITU10 dk 4 Svenskt teckenspråk II – praktiskt fokus (225 Kb)

Kursbeskriv., betyg, litt., LITU10 dk 5 Svenskt teckenspråk II – teoretiskt fokus (208 Kb)

 

Delkurser

  1. Språkvetenskaplig introduktion till svenskt teckenspråk, 5 hp
  2. Dövas kultur och historia, 5 hp
  3. Svenskt teckenspråk I, 10 hp
  4. Svenskt teckenspråk II – praktiskt fokus, 7 hp
  5. Svenskt teckenspråk II – teoretiskt fokus, 3 hp

Delkurs 1: Språkvetenskaplig introduktion till svenskt teckenspråk, 5 hp

Delkursen ger en introduktion till språk och kommunikation och till hur tecknade språk skiljer sig från talade språk med avseende på de grundläggande principerna inom teckenspråkets gestuella-visuella modalitet. I delkursen introduceras teckenspråkets simultana karaktär med fokus på den icke-manuella delen samt teckenspråkets spatiala dimension ur ett teoretiskt perspektiv. Delkursen introducerar också grundläggande språkvetenskapliga begrepp och ger en översiktlig beskrivning av det svenska teckenspråkets struktur och grammatiska processer. Kursen berör även grundläggande grammatik så som ordklasser, hur ord och meningar byggs upp av mindre enheter och olika typer av fraser och dess funktion.
Upp

Delkurs 2: Dövas kultur och historia, 5 hp

Delkursen behandlar ämnen ur fältet dövstudier med fokus på dövas språk, kultur och historia. Delkursen behandlar även teckenspråkets ställning och dövrörelsens framväxt ur ett historiskt perspektiv, samt dövas språk och kultur i teckenspråkssamhället. Den tekniska utvecklingen och hur denna påverkat teckenspråkssamhället berörs också.
Upp

Delkurs 3: Svenskt teckenspråk I, 10 hp

Delkursens huvudfokus är språkfärdighetsträning. I delkursen introduceras de grundläggande principerna inom teckenspråkets gestuella-visuella modalitet. Delkursen utvecklar förmågan att förstå och använda det mest frekventa teckenförrådet och enkla fraser (inkl. bokstavering och siffror) i anpassade samtal inom den personliga domänen.
Upp

Delkurs 4: Svenskt teckenspråk II – praktiskt fokus, 7 hp

Delkursen utvecklar förmågan att förstå huvudinnehållet i kortare berättelser och att delta i samtal om välbekanta ämnen inom den personliga domänen. I delkursen utvecklas också förmågan att berätta enkla texter med beaktande av teckenspråkets grammatiska strukturer. Delkursen ger även en praktisk orientering i att hantera verktyg för analys och transkription av teckenspråkets struktur.
Upp

Delkurs 5: Svenskt teckenspråk II – teoretiskt fokus, 3 hp

I delkursen introduceras teckenspråkets simultana karaktär med fokus på den icke-manuella delen samt teckenspråkets spatiala dimension ur ett teoretiskt perspektiv. Kunskapen om teckenspråkets teckenstruktur och teckenrestriktion fördjupas.
Upp

 

Kontakt

Studievägledare TÖI: studievagledare.tolk.svefler@su.se

Studievägledare Lingvistik: studievagledare.tsp@ling.su.se