Det är därför inte lämpligt att välja en praktikplats där du är den enda som arbetar med  översättning och språkfrågor eller att göra praktik i det egna företaget. Det måste finnas en namngiven handledare utsedd på praktikplatsen, som kan ge dig råd och vägledning i yrkesrelaterade frågor för att praktikplatsen ska kunna godkännas av TÖI. Läs mer i Kursbeskrivningen nedan.

Schema

Vt -18 Schema TTA007

Vt -18 Schema TTA617

 

Kursbeskrivning med betygskriteriter

Kursbeskriv. betyg litt. TTA007 Praktik inom översättning (181 Kb)

Kursbeskriv., betyg TTA617 Projektarbete inom översättning (162 Kb)

 

Kursplan

Kursplan TTA007 (223 Kb)

Kursplan TTA617 (223 Kb)