Det är därför inte lämpligt att välja en praktikplats där du är den enda som arbetar med översättning och språkfrågor eller att göra praktik i det egna företaget. Det måste finnas en namngiven handledare utsedd på praktikplatsen, som kan ge dig råd och vägledning i yrkesrelaterade frågor för att praktikplatsen ska kunna godkännas av TÖI. Läs mer i Kursbeskrivningen nedan.

Kursbeskrivning med betygskriteriter

HT20 Kursbeskriv. betyg litt. TTA007 Praktik inom översättning (363 Kb)

Kursplan

Kursplan, se utbildningskatalogen: Praktik inom översättning.