Du kommer också att få viss praktisk förtrogenhet med olika textgenrer och kommunikationssituationer, framförallt ur ett översättningsperspektiv. Kursen innehåller förutom teoretiska delkurser också färdighetskurser, där du övar översättning. Kursen förbereder för en fortsatt översättarutbildning på akademisk nivå.

  • Vi gav kursen sista gången ht -17. Fr.o.m. ht -18, se Översättning I.
  • Kurskod TTA120

Behörighet och urval

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Särskild behörighet: Universitetsstudier om minst 60 hp i något språkämne. Engelska 6/Engelska B eller motsvarande.

Urval: Högskolepoäng (upp till 270).

 

Ansökan

Förkunskapskrav och urval, och ansökan: antagning.se.

 

Schema

Ht -17 Schema TTA120

 

Kursplan

Se utbildningskatalogen: Tolkning och översättning I med inriktning mot översättning

 

Kursbeskrivning med betygskriterer och litteratur

Kursbeskriv., betyg, litt TTA120 Tolkning och översättning I med inriktning mot översättning (384 Kb)

 

Delkurser

  1. Kursbeskriv. med betyg, litteratur TTA120, TTA125 dk 1 Kommunikation i ett flerkulturellt perspektiv (147 Kb)
  2. Kursbeskriv. med betyg, litteratur TTA120, TTA125 dk 2 Översättningens och tolkningens villkor (149 Kb)
  3. Kursbeskriv. med betyg, litteratur TTA120 dk 3 Yrkesteknik (261 Kb)
  4. Kursbeskriv. med betyg, litteratur TTA120 dk 4 Översättning i teori och praktik (271 Kb)