Foto: Mostphotos
Foto: Mostphotos

Dessutom ger du under seminariediskussionerna relevant och konstruktiv kritik på dina medstudenters översättningar ur ett redaktörsperspektiv. När den färdiga översättningen lämnas in efter kursens slut, ska den även åtföljas av en längre översättningsvetenskaplig kommentar.

Kursen ges på halvfart och undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier koncentrerade till fem tillfällen (torsdag–fredag) under terminen.

 

Behörighet

 

Urval, arbetsprov och antagning

Urvalet till utbildningen baseras på ett arbetsprov, där du översätter ett avsnitt på ca 1000 ord till svenska ur den engelska eller franska text som du tänker arbeta med under kursen. Källtexten ska omfatta ca 6000 ord. I det översatta avsnittet ska du även välja ut två centrala översättningsproblem och beskriva dem i översättningsvetenskapliga termer (ca 300 ord per problem).

  • Du skickar arbetsprovet uppdelat på två filer till Mats Larsson senast den 23 oktober 2016. mats.larsson@su.se
  • Den ena filen ska vara en pdf-fil med källtexten och den andra filen ska vara ett worddokument med din översättning och översättningsvetenskapliga kommentar.
  • Ange ”Arbetsprov­ vt -17” i ämnesraden och ditt namn i texten i mejlet och i worddokumentet.
  • Glöm inte att du, förutom att skicka in arbetsprovet, måste söka utbildningen via antagning.se senast 17 oktober.

 

Schema

Vt -17 Schema TTA256

 

Kursbeskrivning med litteratur och betygskriterier

Kursbeskrivning med litteratur, betygskriterier TTA256 Litterär oversattning och redaktörsarbete (157 Kb)

 

Kursplan

Se utbildningskatalogen: Litterär översättning och redaktörsarbete