Under hela kursen arbetar du med en individuell översättningsuppgift – en engelskspråkig novell eller essä som översätts till svenska och som diskuteras på kursens seminarier.

Dessutom ger du under seminariediskussionerna relevant och konstruktiv kritik på dina medstudenters översättningar ur ett redaktörsperspektiv. När den färdiga översättningen lämnas in efter kursens slut, ska den även åtföljas av en längre översättningsvetenskaplig kommentar.

Kursen ges på halvfart och undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier koncentrerade till fem tillfällen (torsdag–fredag) under terminen.

Behörighet

Urval, arbetsprov och antagning

Urvalet till utbildningen baseras på ett arbetsprov, där du översätter ett avsnitt på ca 1000 ord till svenska ur den engelsk- eller franskspråkiga text som du tänker arbeta med under kursen. Källtexten ska omfatta ca 6000 ord och får inte tidigare vara översatt till svenska. I det översatta avsnittet ska du även välja ut två centrala översättningsproblem och beskriva dem i översättningsvetenskapliga termer (ca 300 ord per problem).

  • Skicka arbetsprovet uppdelat på två filer till Mats Larsson senast den 10 maj 2020. mats.larsson@su.se
  • Den ena filen ska vara en pdf-fil med källtexten och den andra filen ska vara en word-fil med din översättning och översättningsvetenskapliga kommentar.
  • Ange ”Arbetsprov­ HT20” i ärenderaden och ditt namn i texten i mejlet och i worddokumentet.
  • Glöm inte att du, förutom att skicka in arbetsprovet, måste söka utbildningen via antagning.se senast 15 april 2020.

Efter avslutad kurs kommer du att ha möjlighet att skicka din översatta novell eller essä till Aspekt förlag för eventuell utgivning i bokform (se https://aspekt.se/pendang/). Mer information om denna möjlighet kommer att ges i samband med kursstarten.

Schema

HT20 Schema TTA256

Kursbeskrivning med litteratur och betygskriterier

HT20 Kursbeskrivning m. litteratur, betygskriterier TTA256 Litterär överättning o. redaktörsarbete (353 Kb)

Kursplan

Se utbildningskatalogen