Kurser i översättning

Översättning – kandidatkurs, 30 hp (vt -19)

Kursen utgör den examensgivande delen i studierna i översättning på grundnivå. Den består dels av ett större självständigt uppsatsarbete i översättning om 15 hp, vilket motsvarar kravet för en kandidatexamen, dels av delkurser som erbjuder teoretisk ämnesfördjupning.

Förkunskapskrav

 

Schema

Vt -19 Schema TTA440

 

Kursbeskrivning med betygskriterier och litteratur

Kursbeskrivning med betygskriterier, litteratur TTA440 Översättning – kandidatkurs (149 Kb)

 

Delkurser

Kursbeskriv. med betyg, litt. TTA440 Examensarbete (158 Kb)

Kursbeskriv. med betyg, litt. TTA440 Översättning inom näringsliv och förvaltning (150 Kb)

Kursbeskriv. med betyg, litt. TTA440 Översättningsteori II (146 Kb)

Kursbeskriv. betyg litt. TTA007 Praktik inom översättning

 

Kursplan

Kursplan, se utbildningskatalogen: Översättning – kandidatkurs

 

Praktik

Se Praktik inom översättning

Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa
Cathrine Ottosson. Foto: Eva Dalin

Studievägledare TÖI

Cathrine Ottosson

E-post:
studievagledare.
tolk.svefler@su.se

Telefonnummer och telefontider
Rum och besökstider
:
Studievägledare TÖI

Monique Zwanenburg Widingsjö. Foto: Pia Nordin

Studentexpedition TÖI

Monique Zwanenburg Widingsjö

E-post: studexp.tolk.svefler@su.se

Telefonnummer och telefontider
Rum och besökstider
:
Studentexpedition TÖI

Studierektor

Mats Larsson

Helena Bani-Shoraka. Foto: Pia Nordin

Studentinflytande

Helena Bani-Shoraka