Kurser i översättning

Översättning – kandidatkurs, 30 hp (vt -18)

Kursen utgör den examensgivande delen i studierna i översättning på grundnivå. Den består dels av ett större självständigt uppsatsarbete i översättning om 15 hp, vilket motsvarar kravet för en kandidatexamen, dels av delkurser som erbjuder teoretisk ämnesfördjupning.

Förkunskapskrav

 

Schema

Vt -17 Schema TTA440

Vt -18 Schema TTA440

 

Kursbeskrivning med betygskriterier och litteratur

Kursbeskrivning med betygskriterier, litteratur TTA440 Översättning – kandidatkurs (149 Kb)

 

Delkurser

Kursbeskriv. med betyg, litt. TTA440 Examensarbete (157 Kb)

Kursbeskriv. med betyg, litt. TTA440 Översättning inom näringsliv och förvaltning (149 Kb)

Kursbeskriv. med betyg, litt. TTA440 Översättningsteori II (146 Kb)

Kursbeskriv. betyg litt. TTA007 Praktik inom översättning (181 Kb)

 

Kursplan

Kursplan, se utbildningskatalogen: Översättning – kandidatkurs

 

Praktik

Se Praktik inom översättning

Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa

Studievägledare TÖI, utbyteskoordinator

Karin Bloom

Karin Bloom

E-post: studievagledare.tolk.svefler@su.se

Inställd telefontid 1–8 mars

Tfn: 08-16 29 49
Telefontid: Torsdag kl. 10–11.

Rum: D 524
Besökstid: Tisdag kl. 15–17 samt efter överenskommelse.

Studentexpedition TÖI

Monique Zwanenburg Widingsjö

Monique Zwanenburg Widingsjö. Foto: Pia Nordin

E-post: studexp.tolk.svefler@su.se

Tfn: 08-16 11 05
Telefontid: Tisdag kl. 10–11

Rum: D 522
Besökstid: Tisdag kl. 13–14

Studierektor

Mats Larsson

Administrativ studierektor för Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning

Kristin Lagersten Löfgren

Sök utbildning hos Svefler

Till utbildningskatalogen

Genvägar

Språkstudion
su.se/play
Jäåmställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, sexuella trakasserier, miljö, arbetsmiljö
NÄR
facebook