Schema

HT20 Schema TTA430

Kursplan

Se utbildningskatalogen: Översättning III

Delkurser

  • IT-översättning, 7,5 hp
  • Maskinöversättning och efterredigering, 7,5 hp
  • Skönlitterär översättning, 7,5 hp
  • Medieöversättning, 7,5 hp

Vilken som helst av dem kan ersättas med delkursen Praktik inom översättning, 7,5 hp.

Kursbeskrivning med betygskriterier och litteratur

HT20 Kursbeskriv., betyg, litt TTA430, dk IT-översättning (351 Kb)

HT20 Kursbeskriv., betyg, litt TTA430, dk Efterredigering (356 Kb)

HT20 Kursbeskriv., betyg, litt TTA430 dk Skönlitterär översättning (379 Kb)

HT20 Kursbeskriv., betyg, litt TTA430, dk Medieöversättning (350 Kb)

Praktik inom översättning (kurssida)

Delkurser

Kursen består av fyra campuskurser, men vilken som helst av dem kan ersättas av delkursen Praktik inom översättning.