Schema

HT19 Schema TTA430

Kursplan

Se utbildningskatalogen: Översättning III

Delkurser

  • IT-översättning, 7,5 hp
  • Lokalisering, 7,5 hp
  • Skönlitterär översättning, 7,5 hp
  • Medieöversättning, 7,5 hp

Vilken som helst av dem kan ersättas med delkursen Praktik inom översättning, 7,5 hp.

Kursbeskrivning med betygskriterier och litteratur

Kursbeskriv., betyg, litt TTA430, dk IT-översättning (144 Kb)

Kursbeskriv., betyg, litt TTA430, dk Lokalisering (142 Kb)

Kursbeskriv., betyg, litt TTA430 dk Skönlitterär översättning (version 2) (174 Kb)

Kursbeskriv., betyg, litt TTA430, dk Medieöversättning (149 Kb)

Praktik inom översättning (kurssida)

Delkurser

Kursen består av fyra campuskurser, men vilken som helst av dem kan ersättas av delkursen Praktik inom översättning.