Schema

Ht -18 Schema TTA430

 

Kursplan

Se utbildningskatalogen: Översättning III

 

Delkurser

  • IT-översättning, 7,5 hp
  • Lokalisering, 7,5 hp
  • Skönlitterär översättning 7,5 hp
  • Medieöversättning

Vilken som helst av dem kan ersättas med delkursen Praktik inom översättning, 7,5 hp.

 

Kursbeskrivning med betygskriterier och litteratur

Kursbeskrivning med betyg och litteratur TTA430 Översättning III (220 Kb)

Kursbeskriv., betyg, litt TTA430, dk IT-översättning (145 Kb)

Kursbeskriv., betyg, litt TTA430, dk Lokalisering (251 Kb)

Kursbeskriv., betyg, litt TTA430 dk Skönlitterär översättning (353 Kb)

Kursbeskriv., betyg, litt TTA430, dk Medieöversättning (261 Kb)

Praktik inom översättning (kurssida)

 

Delkurser

Kursen består av fyra campuskurser, men vilken som helst av dem kan ersättas av delkursen Praktik inom översättning.